Certifikace ISO 9001 

 
Na Pankráci 30
Praha 4
tel/fax: +420 234 633 390

Získat ISO, nebo se bez něj obejít...

Následující stránka je určena těm, kteří jsou rozhodnuti o certifikát usilovat. Zavedení nových postupů v řízení vždy zvyšuje interní náklady a jen vlastní management společnosti může rozhodnout jestli přínosy v podobě vstupu na další trhy, výhody ve výběrových řízeních, přenesení odpovědnosti na výkonné pracovníky a průhlednější hospodaření vyváží náklady na zavedení a provoz systému řízení jakosti (dále jen SMJ).

Rozhodnutí certifikovat, musí být podloženo vnitřní ekonomickou studií, která toto rozhodnutí podporuje. Samotné zavedení SMJ lze provést v několika měsících, ale teprve reálný provoz přinese výsledky a případné přínosy uvedené výše.

V těchto případech potom rozhoduje ochota a odhodlání kmenových zaměstnanců přijmout systém za svůj a pochopit, že v konečném důsledku přináší úsporu práce, nákladů a odstraňuje nedorozumnění a konflikty mezi řídícími a výkonými pracovníky při definici úkolů, jejich termínů a kontroly jejich plnění. Nejdůležitějším přínosem je vylepšení vztahů se zákazníky a dodavateli a zjednodušení řešení případných reklamačních řízení.

Každá společnost je jedinečná a pouze individuální a citlivý přístup poradenské firmy umožní zavedení takového SMJ, které bude podporovat růst a další rozvoj společnosti.

Pro vážné zájemce předkládáme modelový proces přípravy a certifikace, včetně orientační časové náročnosti jednotlivých fází (kalkulace je provedena pro společnost s 10-20 zaměstnanci a standardním množstvím procesů).

 
 
Copyright © ASAP Consulting, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Webhosting: www.m-hosting.cz